Free Web Hosting

หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน และน้ำตาล

           คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก คือ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว โดยเฉพาะคนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมบริโภคข้าวเหนียว อาหารพวกข้าว แป้ง อาหารที่ทำจากแป้ง เผือก มันและน้ำตาล เป็นอาหารที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต
ได้แก่ ข้าวต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แป้งต่างๆ เช่นแป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลังและอาหารที่ทำจากแป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ขนมปัง หัวเผือก มันต่างๆ

ประโยชน

ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายทำให้มีแรงเคลื่อนไหวทำงานได้